januar 28 2023 10:38:28

     
 

Visitation:


Der skelnes mellem:

1. Akut påkrævet behandling:

Ved akut påkrævet behandling kan kontakten etableres via uvildig telefonisk rådgivning/bistand eller foregå via uvildig ambulant rådgivning/bistand i egen klinik, hjemmebesøg eller
besøg på virksomheden.

En akut påkrævet behandling kan eksempelvis foregå som en enkeltydelse her og nu. Anderledes kan der ved en akut påkrævet behandling foreligge et skriftligt forhåndstilsagn med bevilling af antal tildelte timer.


2. Startvilkår som er registreret via en henvisning:

Henvisning kan ske via kommune, egen læge, fra sundhedsforsikringer/ulykkesforsikringer, eller fra andre faggrupper. Den uvildige rådgivning/bistand kan foregå via ambulante besøg i klinikken, hjemmebesøg eller besøg på virksomheden. Bevilling via kommunen sker almindeligvis via sundhedsloven & Serviceloven.


Visitations- og Betalingsblanket + Blanket med de supplerende helbredsoplysninger kan rekvireres via hjemmesidens link: Hent det her. Sammen med visitationen skal der foreligge kopi af den lægefaglige vurdering, samt andre relevante undersøgelser, såsom fysioterapeutisk undersøgelser m. flere.

Materialet udfyldes og sendes til:
lifeFRAMING
Sct. Villads Stræde 1, A
8800 Viborg