januar 28 2023 10:40:02

     
 
Ideer og hjælp til et sundt liv
 
 
Værdier (1)


LifeFRAMING
udøver praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets holistiske menneskesyn
 og grundlæggende værdier:
 
 
L
igeværd
handler om, at skabe nærvær, tid, rum og stemning, der bygger på
det enkelte menneskes subjektive oplevelse af ejerskab i fællesskabet. 
 
   
Kreativitet involverer ideer, koncepter og kundskab for æstetiske læreprocesser og selvudvikling.    
 
 
R
espekt
for at ethvert menneske er unikt og kan træffe beslutninger om sit liv. 
 
 
A
nsvarligheden
retter sig mod bevidstheden og opmærksomheden overfor de sociokulturelle normer, værdier, etik, teorier og standarder.
 
 
 
F
aglig
udvikling har til hensigt at udvikle en dynamisk samarbejdsproces i vekselvirkningen
mellem praksis, teori og videnskab.
 
 

T
ydelighed
indgår i formidling af budskabet, struktur og organisering.

(1) Delelementer af værdigrundlaget bygger på ergoterapifaglige professionsgrundlag (www.etf.dk). 
 
 

Vision
Projekt Occupational Stress Rehabilitation skaber rum og rummelighed og hjælper mennesker til en
meningsfuld daglig livsførelse.

  
 
   

Images: 01vission.png

 
  LifeFRAMING tror på:
- at det enkelte menneske rummer en vis kapacitet, der har indflydelse på dets eget og sine omgivelsers sundhed.
 
 
LifeFRAMING
tror på:
- menneskets selvbestemmelse til at vælge og kontrollere hverdagens aktiviteter.
 
 
 
LifeFRAMING har særlig fokus på tre hovedkategorier:
 
   

 

 
  Mission  
 

Udgangspunktet er udvekslingen, af rehabiliterings teknologier med henblik på at forebygge og fremme et sundt liv.

Hvidbogen er udgivet i 2004, med bestående fagfolk indenfor rehabiliteringsområdet, repræsentanter fra handicaporganisationerne samt Ergoterapeutforeningen som repræsentanter i tænketanken. Hermed er rehabiliteringsbegrebet blevet defineret som: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats (Hvidbogen, 2004).

 
 

Images: 02vision.png