januar 28 2023 10:42:12

     
 
Nyttige links til relaterede sites
 
 

Den kliniske ergoterapi referer til ICD-10 og DSM klassifikationer, jævnfør WHO´s International Classification and Diseases, samt American Psychiatric Association:
www.etf.dk


 
  Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
www.DPU.dk
 
 

Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter
udskrivning fra sygehus BEK nr 1266 af 05/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 546 af 24/06/2005:
http://www.etf.dk/fileadmin/bruger_upload/dokumenter/FAG_FORSKNING/Rehabilitering/
Bekendtg_genoptraeningsplaner_1206.pdf


 
 

Forebyggelse og sundhedsfremme i Kommunen (2007) – En vejledning til sundhedsloven §119, st. 1 og 2:
http://www.sst.dk/publ/Publ2007/CFF/Kommune/Sufremikom_pf119.pdf
 
 

Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet:
http://www.at.dk/sw18272.asp
 
 

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø  - 8. marts 2005 – med senere ændringer:
http://www.at.dk/sw23308.asp
 
 

Lov om behandling af personoplysninger:
http://www.datatilsynet.dk/offentlig/kort-om-persondataloven/
 
 

Bekendtgørelse af lov om social service:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20938